Bygg- och projektledning

I rollen som projekt- och byggledare hanterar vi projektets samtliga skeden:

•  Förstudier
•  Myndighetskontakter
•  Projektledning
•  Upphandling
•  Kalkyler och ekonomiska avstämningar
•  Tidsplanering
•  Byggledning
•  Kontroller

 

Vi  medverkar och råder kunden i valet av entreprenadform, både i utförande- (AB 04)  och totalentreprenad (ABT 06) och är inte främmande för andra samarbetsformer som exempelvis partnering och samverkan.

Vi hjälper er tillsätta den kompetens som bedöms nödvändig  för projektets genomförande.

Vi följer kontinuerligt upp och bevakar kvalitets- och miljöplaner, tidsplaner och kostnader samt rapporterar till projektledning och kund.

Vi ser till att objektet besiktigas och fokuserar på ett kvalitetssäkrat överlämnande till kundens drift- och förvaltningspersonal när de tar över för kommande skeden.