Underhållsplanering

Konditionsbesiktning

Eftersom en byggnad förändras över tid, är en långsiktig och kontinuerlig underhållsplanering är det bästa sättet att förlänga livslängden och bibehålla värdet på en fastighet. Vi kan erbjuda sakkunnig bedömning av statusen på er fastighet. Vid besiktningen utförs en okulär kontroll där byggdelarnas aktuella status iakttas. Ofta kompletteras rapporten med ett kostnadsbedömt åtgärdsförslag som kan fördelas över tid utifrån prioritering och riskbedömning av åtgärder.