Om oss

Vi erbjuder dig som kund tjänster av hög kvalité med ett mervärde. Slutprodukten säkerställs av:

•  vår lyhördhet,  engagemang  och struktur i samtliga skeden av byggprocessen.

•  vår kontinuerliga kompetensutveckling  och erfarenhetsåterföring för ständiga förbättringar som skapar  ett mervärde i byggprocessen.

•  vårt stora nätverk som tillför kompetens och ett mervärde i byggprocessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Kronlöf
Certifierad Entreprenadbesiktningsman,
Certifierad kontrollansvarig K
Mobil 0702-97 91 10
anders@kronlof.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Kronlöf
Administration, Kvalitets- och miljöansvarig
Mobil 0707-201370
christina@kronlof.se

 

Kronlöf Bygg & Projektanalys AB
Gamlebobacken 34
443 38 Lerum

Besöksadress:
Kämpegatan 7, Göteborg (Plan 5)

 

Certifieringar, Anders Kronlöf

•  Certifierad Entreprenadbesiktningsman
•  Certifierad kontrollansvarig K

Certifierad av:

Kronlöf Bygg & Projektanalys AB:s  verksamhet är FR2000 certifierad – ett viktigt kvitto för våra kunder och anställda att vi arbetar i en verksamhet som är kvalitetssäkrad i alla led

Ledningssystemet FR2000 innefattar följande områden:

  • kvalitet
  • miljö
  • arbetsmiljö
  • kompetens
  • brandskydd
  • socialt ansvarstagande

FR2000 innehåller krav på ett integrerat ledningssystem och är likvärdigt med ISO 9001 och ISO 14001.


 

 

 

 

Medlem i: