Kontrollansvarig

Kontrollansvarig enligt PBL

Vi  erbjuder tjänsten Kontrollansvarig med riksbehörig nivå K enligt Boverkets föreskrifter BFS 2011:14 KA4. Certifiering SC0804-11. De flesta projekt som är bygglovspliktiga kräver en Kontrollansvarig enligt PBL och enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggherren utse en kontrollansvarig  som ska se till att lagar och regler följs i byggprojekt. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och medverka i tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.