Bas P

Byggarbetsmiljösamordnare Projektering

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbetet ska redan under planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön beaktas – särskilt under byggskedet men även under bruksskedet. För detta skall en Byggarbetsmiljösamordnare, Bas P utses. Vi tillhandahåller denna kompetens.