För Stena Bygg: Entreprenadbesiktning lägenheter, förskola och lokaler Ekebäckshöjd Kv. öster

För Stena Bygg: Entreprenadbesiktning lägenheter, förskola och lokaler Ekebäckshöjd Kv. öster